Polskie Towarzystwo Szekspirowskie zostało powołane w Gdańsku w listopadzie 1992 roku, przez uczestników konferencji „Od Shakespeare’a do Szekspira”, a 22.04.1993 roku wpisano je do rejestru Stowarzyszeń.
Zjazd założycielski PTS miał miejsce w Sali Białej Ratusza Głównego Miasta w dniach 27-28 listopada 1992 roku. Organizatorem konferencji była Fundacja Theatrum Gedanense, wówczas jeszcze z siedzibą przy ulicy Kołodziejskiej w Gdańsku. Sponsorami byli: British Airways, The British Council, Fundacja Kultury, Wydział Kultury i Nauki Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, Gdańska Kancelaria Prawnicza O.Koprowski – T. Krzemiński.

Przez wiele lat siedzibą PTS był Instytut Anglistyki Uniwersytetu Gdańskiego (ul. Wita Stwosza 55), od 2015 roku jest to Gdański Teatr Szekspirowski (ul. W. Bogusławskiego 1).
PTS popularyzuje wiedzę o dramacie i teatrze szekspirowskim, skupia ludzi, którzy zajmują się sztuką teatru, prowadzą naukowe badania teatru i dramatu oraz zajmują się filmowaniem, edytorstwem, dydaktyką, dokumentacją teatralną, krytyką i popularyzacją wiedzy o Szekspirze i jego twórczości.
Polskie Towarzystwo Szekspirowskie prowadzi działalność artystyczną, dydaktyczną, krytyczną, przekładową i naukową związaną z Szekspirem i jego epoką.
Członkami Zarządu PTS w kolejnych kadencjach byli i są aktualnie przede wszystkim pracownicy naukowi z Instytutu Anglistyki i Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego: prof. dr Joanna Burzyńska, dr Olga Kubińska, prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski, prof. dr hab. Ewa Nawrocka, dr Joanna Puzyna –Chojka, dr hab. Jean Ward, prof. dr hab. Kwiryna Ziemba.

Wieloletnim prezesem PTS była prof. dr hab. Marta Gibińska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, następnie prof. dr hab. Ewa Nawrocka z UG. Obecnie jest to prof. UAM, dr hab. Jacek Fabiszak.

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba z kraju lub zagranicy, która popiera cele Towarzystwa, a w szczególności prowadzi działalność artystyczną, dydaktyczną, krytyczną, przekładową i naukową, związaną z Szekspirem i jego epoką.

PTS spełnia swoje cele statutowe przede wszystkim dzięki pracy społecznej członków. Jego skromne fundusze pochodzą ze składek członkowskich (roczna składka wynosi obecnie 50 zł).

---------------------------------

Wśród wielu zrealizowanych przez PTS przedsięwzięć znalazły się:
I Międzynarodowa Konferencja „Hamlet Wschód-Zachód” (wrzesień 1996), której materiały zostały wydane w tomie „Hamlet East-West” przez Fundację Theatrum Gedanense, współorganizatora konferencji;
Trzyletni cykl otwartych wykładów - interpretacji pt. CZYTANIE SZEKSPIRA (marzec 2000 - styczeń 2003) adresowanych do uczniów, studentów, nauczycieli i miłośników Szekspira. Wybitni specjaliści (historycy literatury angielskiej, polskiej i klasycznej, teatrolodzy, historycy sztuki, filozofowie, reżyserzy, tłumacze) z wielu ośrodków akademickich w Polsce zaprezentowali w Gdańsku (Uniwersytet Gdański) i w Tczewie (Tczewski Centrum Kultury) autorskie interpretacje wszystkich dramatów Szekspira, ze szczególnym położeniem nacisku na budowę i rozumienie tekstu. Cykl sfinalizowało w 2004 roku wydanie przez gdańską oficynę słowo/obraz terytoria książki „CZYTANIE SZEKSPIRA. Interpretacje", pod red. Jacka Fabiszaka, Marty Gibińskiej i Ewy Nawrockiej.


W ramach DNI SZEKSPIROWSKICH W GDAŃSKU (23-25 IV 2003) odbyły się: ogólnopolska sesja naukowa (24-25 kwietnia 2003; Oliwa b - Pałac Opatów) „Burza wokół BURZY” wraz z mini-sesją „Czytanie Sonetów. Szekspir - poeta liryczny”, zorganizowane wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim dla uczczenia dziesięciolecia istnienia Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego i zakończenia cyklu wykładów CZYTANIE SZEKSPIRA. Dział Teatralny Muzeum Narodowego w Gdańsku przygotował z tej okazji wystawę „Sposób na Szekspira. BURZA na scenach polskich 1901-2003", zaś Fundacja Theatrum Gedanense uczciła kolejne Urodziny Szekspira (23 IV) oraz zorganizowała projekcję filmowej adaptacji Burzy („Księgi Prospera” Petera Greenawaya), którą poprzedził wykład poświęcony temu filmowi, przygotowany w ramach sesji o „Burzy”.


II Międzynarodowa Konferencja Szekspirowska „Gry w Szekspira dzisiaj (Współczesna recepcja Szekspira w krajach nadbałtyckich)” zorganizowana razem z Fundacją Theatrum Gedanense na zakończenie VIII Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego (6-8 VIII 2004) i dofinansowana ze środków Unii Europejskiej. Plan konferencji w dwujęzycznej postaci książkowej pt. „Gry w Szekspira/Playing Games With Shakespeare” pod redakcją Olgi Kubińskiej i Ewy Nawrockiej ukazał się w roku 2004 jako V tom Biblioteki „Theatrum Gedanense".


Partnerami i sponsorami działań Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego były takie organizacje i firmy, jak: Urząd Miasta Gdańska, Uniwersytet Gdański, British Council, Tczewskie Centrum Kultury, Fundacja Theatrum Gedanense, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Wydawnictwo Tower Press, Gdański Teatr Szekspirowski oraz sponsorzy.